Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Havarijné poistenie

Uzavrite havarijné poistenie online s okamžitou platnosťou ⇒ kalkulačka havarijného poistenia

Rozmýšľate nad havarijným poistením? Chcete zistiť aké ceny havariného poistenia vám ponúkajú poisťovne na vaše motorové vozidlo? V ktorej poisťovni bude poistka vo Zvolene najlacnejšia? Všetky tieto otázky môžete mať zodpovedané za okamih, stačí si urobiť výpočet ceny havarijného poistenia cez našu online kasko kalkulačku.

Aké škody kryje havarijné poistenie, výhody kasko poistenia?

  • havarijná poistka kryje škody na vašom vlastnom vozidle
  • pokiaľ máte komplexné havarijné poistenie (nie čiastočné kasko), poistením máte kryté všetky riziká v zmysle poistných podmienok, napríklad poškodenie vozidla pri havárii, ktorú ste zavinili vy, taktiež pri poškodení vozidla živelnou udalosťou, stretom so zverou ale i neznámou osobou (vandalizmus)
  • kryté máte i poškodenie skiel vozidla, ak sú sklá pripoistené, zvyčajne je plnenie znížené len o symbolickú spoluúčasť alebo je pripoistenie skla bez spoluúčasti
  • súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby, ktoré pomôžu v prípade nehody, poruchy či krádeže vozidla

Ceny havarijného poistenia

  • poisťovne zohľadňujú viacero faktorov pri výpočte ceny havarijného poistenia od veku držiteľa vozidla, regiónu trvalého pobytu, značky vozidla, škodovosti klienta, ďalších technických parametrov a od výšky poistnej sumy (ceny zvyčajne nového vozidla)
  • vo všeobecnosti platí, že lacnejšie poistenie majú starší, skúsenejší vodiči bez škodových udalostí, z menších miest a obcí